4. Svartån

Per-Olov

Svartån ***

Plus

  • Vissa sträckor av Svartån har strömmande vatten, tre rekommenderade nedan. Generellt är det nog  bäst om flödet är mer än ca 15 M3/s, annars risk  det är för grunt.
  1. Första sträckan från Sommen ned till Boxholm går genom skog och natur är mycket trevlig, kanske bäst lämpad för gummibåt eller kort kajak. Sträckan har fyra små forsar varav den sista är kraftigast, jag åkte ur gummibåten en gång.  Rekommenderar isättning Laxberg (58.147439, 15.04083), se filmklipp, och åk med strömmen till badplatsen (58.183177, 15.057975) i utkanten av Boxholm.
  2. En sträcka på slätten uppströms Svartåfors. Rekommenderar sjösättning i Fredrikstorp (58.462551, 15.411243) och paddla motströms så långt man orkar, se filmklipp. Själv endast kommit till (58.460078, 15.360775).
  3. Sista sträckan från Svartåfors ned till Roxen, vid högt flöde kan man komma ända hit (58.451783, 15.49716), filmklipp (2011-08-23). Rekommenderar isättning intill vägbron nästan nere vid Roxen (58.461649, 15.540462) för paddling uppströms och sedan tillbaka. Observera regler för fågelskyddsområde.


  • Finns andra sträckor utan strömmande vatten, men då anser jag att en bättre sjö är att föredra.Minus

  • Känslan av övergött och mindre badvänligt vatten då Svartån rinner genom lantbruk och kohagar. Det gäller ej första sträckan från Sommen där vattnet upplevs väldigt fint.
Nr 1 första sträckan, sista forsen (58.176135, 15.060853).
Nr 1 första sträckan, Laxberg (58.147439, 15.04083).
Nr 1 första sträckan, Laxberg (58.147439, 15.04083).
Nr 1 första sträckan, mitt på någonstans.
Nr 1 första sträckan, början på sista forsen (58.17581, 15.06051).
Nr 1 första sträckan, slutet på sista forsen (58.176191, 15.060877).
Nr 2 Svartån uppströms Fredrikstorp (58.462551, 15.411243).
Nr 3 nedanför Svartåfors i damfåran (58.451783, 15.49716), ej turbinfåran.

Copyright © All Rights Reserved