Östergötland

Per-Olov

Östergötland

Har paddlat i följande sjöar, listade i    den ordning  jag rankar dem.


 1. Drögen    *****
 2. Norra Vättern ****
 3. Sommen ****
 4. Svartån ***
 5. Järnlunden ***
 6. Åsunden ***
 7. Yxningen ***
 8. Vättern Omberg ***
 9. Stora Rängen ***
 10. Åländern ***
 11. Ämmern **


Copyright © All Rights Reserved