Älgjakt

Per-Olov

Älgjakt

Summering:

 • 1994   0 st
 • 1995 0 st
 • 1996 0 st
 • 1997 0 st
 • 1998 1 st, älgko  på Storbacken.
 • 1999  1 st,  älgkalv, väst   på Näset  myrn mot Holm.
 • 2000 3 st , älgtjur (pinntjur), 2st kalv på Helveteshygget norr Sandömyren.
 • 2001 1 st, älgko på Storbacken.
 • 2002 0 st
 • 2003 3 st ,  älgko & älgkalv nordväst  på Ingemars,  kviga på Sörmyra.
 • 2004 1 st, älgkalv på Helveteshygget norr Sandömyren.
 • 2005 0 st
 • 2006 1 st, älgkalv nordväst  på Ingemars.
 • 2007
 • 2008 2st, älgko väst   på Näset myrn mot Holm, kalv på Storbacken.
 • 2009
 • 2010  1 st, älgkalv i  Tuvinge.
 • 2011  0 st
 • 2012  0 st
 • 2013  0 st
 • 2014 1 st (sköt på en  pintjur som  sedan sköts för hunden vid Kole-tjärn.
 • 2015 0 st
 • 2016 1 st,  pintjur på Sågpasset.       
 • 2017 1 st, pintjur på Perukhornspasset.
 • 2018  ..

Copyright © All Rights Reserved